Ułatwienia dostępu

Budowa drogi – ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno


Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,00 m poszerzony na łuku poziomym do szerokości 4,00-6,10 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o długości 94,07 mb.

Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową. Oświetlenie uliczne.