Ułatwienia dostępu

Budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid 382 i 393/1


Zadanie polega na budowie pieszojezdni na działkach o nr ewid. 382 i 393/1, na gminnej drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowy mieszkalnej i zagrodowej. Planuje się wykonać 496,77 mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, dojściami do posesji i poboczami. Pieszojezdnia będzie miała szerokość 4 m.

Termin zakończenia projektu planowany jest na 31 grudnia 2024 r.