Ułatwienia dostępu

Budowa przepustu drogowego w na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda


Budowa przepustu drogowego w miejsce istniejącego mostu drewnianego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Młyn – Skrajna