Ułatwienia dostępu

Kolejne porozumienia podpisane

Podpisanie umów

Bieżący tydzień rozpoczął się od ważnych wydarzeń, ponieważ w poniedziałek w Lubiewie nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań na terenie powiatu tucholskiego. Podpisano pięć umów na łączną kwotę ponad 9 mln zł, z czego dofinanowanie wyniosło 8,5 mln zł.…

Prezes oraz Główna księgowa wybrani na kolejną kadencję

Sesja TZPG

W dniu wczorajszym podczas Zgromadzenia TZPG wybrano Prezesa związku, którym ponownie został Radosław Januszewski – Wójt Gminy Kęsowo. Funkcję Głównej księgowej sprawować będzie w dalszym ciągu Pani Małgorzata Krygowska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły Pani Dorota Gromowska, Pan Piotr Spica…

Podpisanie umowy na rozbudowę ośrodka zdrowia w Kęsowie

20 maja br. nastąpiło podpisanie umowy przez Prezesa i i Główną Księgową Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego z wykonawcą na realizację zadania pn. “Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych…

Urodziny TZPG

Pierwsze urodziny TZPG

W dniu 29 kwietnia 2024 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego dobiegającej już końca kadencji. Po podjęciu wszystkich uchwał i omówieniu spraw bieżących Prezes Zarządu Radosław Januszewski podsumował rok wytężonej pracy na rzecz pozyskania funduszy i przeprowadzania…

Podpisanie umów na inwestycje drogowe

Umowy

Wczoraj w 21.03.2024 w Urzędzie Miejskim w Tucholi uroczyście podpisano umowy na realizację zadań drogowych, na które Tucholski Związek Powiatowo Gminny pozyskał fundusze w ramach 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o wartości prawie 4 mln zł.. Inwestycje drogowe…

Wywiad z Prezesem Zarządu TZPG

Co to jest ten Tucholski Związek Powiatowo Gminny? Ile już środków udało się pozyskać, a co przed nim? Warto posłuchać wywiadu z Prezesem Zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego Radosław Januszewski, w którym można się wszystkiego dowiedzieć

Spotkanie w sprawie inwestycji

Spotkanie

Tucholski Związek Powiatowo Gminny zaczął funkcjonować w kwietniu ubiegłego roku. Od tego czasu pozyskał fundusze zewnętrzne w wysokości 14 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rzecz realizacji inwestycji na terenie całego powiatu. Dzisiaj odbyły się kolejne spotkania…

Podsumowanie pół roku działalności

sesja

Pól roku to niezbyt długotrwały okres jednak na koncie TZPG są już niemałe sukcesy: 14 listopada 2023 obyło się ważne posiedzenie Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego gdzie między innym przyjęto budżet TZPG na rok 2024 oraz Wieloletnia Prognozę Finansową na…