Ułatwienia dostępu

Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kęsowie

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kęsowie wraz z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowaną rozbudową, przy ulicy Łąkowej 1 w miejscowości Kęsowo Benficjenci: Gmina Kęsowo Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 1 680 682,27 zł Dofinansowanie: 1…

Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej. Benficjenci: Gmina Gostycyn Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 623 906,71 zł Dofinansowanie: 578 461,27 zł

Modernizacja drogi Okoniny Nadjeziorne – Lińsk

Modernizacja drogi 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne – Lińsk o długości ok. 1 km, która polegać będzie na likwidacji przełomów, wykonaniu nowej jezdni i utwardzeniu. Benficjenci: Gmina Śliwice Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 707 268,34 zł Dofinansowanie: 664 065,42 zł

Modernizacja drogi Wierzchucin – DW nr 240

Modernizacja drogi 1031C na odcinku Wierzchucin – DW nr 240 o długości ok.750 mb, która polegać będzie wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i utwardzeniu poboczy. Benficjenci: Powiat Tucholski Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 504 929,46 zł Dofinansowanie: 492 857,14 zł

Przebudowa drogi gminnej Klonowo–Osady

Przebudowa drogi gminnej nr 01647C Klonowo–Osady od km 1+573 do km 2+010 obejmująca działkę o nr ewid. 109 położoną w obrębie geodezyjnym Klonowo. Benficjenci: Gmina Lubiewo Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 540 032,98 zł Dofinansowanie: 529 232,32 zł

Budowa drogi – ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno

Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,00 m poszerzony na łuku poziomym do szerokości 4,00-6,10 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o długości 94,07 mb. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową. Oświetlenie uliczne. Benficjenci: Gmina Kęsowo Okres realizacji: 2023/2024 Wartość…

Zakup pojazdów niskoemisyjnych

samochody niskoemisyjne

Zakup fabrycznie nowego busa elektrycznego do przewozu osób oraz zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego niskoemisyjnego Benficjenci: Gmina Kęsowo Okres realizacji: 2023/2024 Wartość projektu: 404 684,18 zł Dofinansowanie: 386 733,44 zł