Ułatwienia dostępu

Podsumowanie pół roku działalności

Pól roku to niezbyt długotrwały okres jednak na koncie TZPG są już niemałe sukcesy:

  • pozyskanie funduszy zewnętrznych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja 6 i 8 na rzecz realizacji inwestycji na terenie wszystkich gmin/powiatu wchodzącego w skład związku w wysokości 14 000 000 zł z czego zrealizowane będą inwestycje typu przebudowy dróg gminnych i powiatowych, zakup samochodów niskoemisyjnych czy budowa i rozbudowa Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie
  • zakończenie prac prowadzących do podpisania Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi gdzie do roku 2027 zaplanowane jest aplikowanie o pozyskanie funduszy unijnych na rzecz realizacji strategii terytorialnej na terenie TZPG o wartości10 387 359,85 euro

14 listopada 2023 obyło się ważne posiedzenie Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego gdzie między innym przyjęto budżet TZPG na rok 2024 oraz Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2024-2027. Ustalono także wysokość składek członkowskich w 2024 roku oraz wyznaczono kierunki działań zarządu precyzując zadania jakie będą realizowane w najbliższym czasie