Ułatwienia dostępu

Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie


Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kęsowie wraz z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowaną rozbudową, przy ulicy Łąkowej 1 w miejscowości Kęsowo