Ułatwienia dostępu

Spotkanie w sprawie inwestycji

Tucholski Związek Powiatowo Gminny zaczął funkcjonować w kwietniu ubiegłego roku. Od tego czasu pozyskał fundusze zewnętrzne w wysokości 14 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rzecz realizacji inwestycji na terenie całego powiatu.

Dzisiaj odbyły się kolejne spotkania wyjazdowe Prezesa Zarządu Radosław Januszewski mające na celu omówienie bieżących spraw Związku i inwestycji, które będą niebawem realizowanie na terenie Gminy Tuchola i Gminy Śliwice.

W Tucholi w spotkaniu udział wzięli burmistrz Tadeusz Kowalski, skarbnik Wojciech Grudzina oraz kierownik Wydziału Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Waldemar Walkowiak. W Śliwcach natomiast wójt Daniel Kożuch, skarbnik Andrzej Urbański oraz zastępca wójta Katarzyna Daszkiewicz.

6 lutego 2024 r zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców na realizacje inwestycji:

 • Budowa drogi – ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno, na terenie działek nr 90/5, 612, 620, 79
 • Budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid 382 i 393/1–
 • Budowa przepustu drogowego w miejsce istniejącego mostu drewnianego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Młyn-Skrajna
 • Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo – Osady od km 1+573 do km 2+010
 • Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie – przebudowa ulicy Maratońskiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów
 • Modernizacja drogi 1031C na odcinku Wierzchucin – DW nr 240 o długości ok.750 mb , która polegać będzie wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i utwardzeniu poboczy
 • Modernizacja drogi 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne – Lińsk o długości ok. 1 km, która polegać będzie na likwidacji przełomów, wykonaniu nowej jezdni i utwardzeniu poboczy

Na przyszły tydzień planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na realizację kolejnych inwestycji jakimi są:

 • Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Tucholi
 • Budowa drogi gminnej nr 010778C ul. Obrońców Polskości wraz z kanalizacją deszczową
 • Przebudowa drogi gminnej nr 010501C Wielki Mędromierz – Przyrowa – Gostycyn od km 2+416,81 do km 4+900
 • Rozbudowa drogi nr 1030C na terenie gminy Lubiewo
 • Modernizacja dróg powiatowych nr 1007C (ok 750 mb) i 1016C (ok 750 mb) na terenie gminy Śliwice

Przed Tucholskim Związkiem Powiatowo Gminnym także realizacja inwestycji dla Gmina Kęsowo pn. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych – etap I.