Ułatwienia dostępu

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia