Ułatwienia dostępu

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Kierownicze – Głównego Księgowego Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego ul. Szkolna 11, 89-506 Kęsowo