Ułatwienia dostępu

w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich w 2023 roku