Ułatwienia dostępu

w sprawie wysokości kwoty, do której Zarząd Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe